Diety zagraniczne

Szanowni Państwo, poniżej znajdzie Państwo informację o wysokości diet zagranicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Dietę oblicza się w następujący sposób: 1) za […]